เพื่อเป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
ดังนั้น ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
นักศึกษาที่เข้าใช้บริการ CyberClassRoom ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะต้องทำการ
เข้าสู่ระบบพิสูจน์ตัวตน ก่อนเข้าใช้บริการ
โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับระบบ e-service ของนักศึกษาปริญญาตรี
สำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ไม่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์ http://e-service.ru.ac.th หรือ คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก e-service


รับทราบข้อตกลง