×ห้องเรียน ClassRoom1
Displaying 1-25 of 1 result.
Course No Day Name S
ECO1003Tuesday ( วันนี้มีเรียน )  0835 - 0950 
ACC1102Thursday 0835 - 0950 
MTH1003Wednesday 0835 - 0950 
W3004Monday 0835 - 0950 
SCI1003Friday 0835 - 0950 
MGT3408Tuesday ( วันนี้มีเรียน )  0955 - 1110 
STA1003Thursday 0955 - 1110 
ENG1002Wednesday 0955 - 1110 
ACC2134Monday 0955 - 1110 
LAW2013Friday 0955 - 1110 
STA2016Friday 1115 - 1230 
MCS1350Wednesday 1115 - 1230 
RAM1000Tuesday ( วันนี้มีเรียน )  1115 - 1230 
LAW2010Thursday 1115 - 1230 
MKT2101Monday 1115 - 1230 
POL1101Monday 1235 - 1350 
LAW1002Friday 1235 - 1350 
LAW4007Wednesday 1235 - 1350 
LAW2004Tuesday ( วันนี้มีเรียน )  1235 - 1350 
SOC1003Thursday 1235 - 1350 
LAW2002Friday 1355 - 1510 
LAW3002Monday 1355 - 1510 
POL1100Wednesday 1355 - 1510 
POL2300Tuesday ( วันนี้มีเรียน )  1355 - 1510 
PHI1003Thursday 1355 - 1510