×ห้องเรียน ClassRoom2
Displaying 1-29 of 1 result.
Course No Day Name S
ECO1102Friday 0835 - 0950 
PSY1001Tuesday ( วันนี้มีเรียน )  0835 - 0950 
ECO1122Friday 0835 - 0950 
LAW2001Wednesday 0835 - 0950 
MGT2101Thursday 0835 - 0950 
FIN2101Monday 0835 - 0950 
ENG2001Friday 0955 - 1110 
ACC1101Tuesday ( วันนี้มีเรียน )  0955 - 1110 
ECO1101Wednesday 0955 - 1110 
ECO1121Wednesday 0955 - 1110 
LAW1003Monday 0955 - 1110 
LAW3007Thursday 0955 - 1110 
MCS1100Monday 1115 - 1230 
ENG2002Thursday 1115 - 1230 
MCS1150Monday 1115 - 1230 
MGT3101Friday 1115 - 1230 
LAW4003Tuesday ( วันนี้มีเรียน )  1115 - 1230 
INT1004Wednesday 1115 - 1230 
LAW3001Thursday 1235 - 1350 
WNG1001Monday 1235 - 1350 
MCS1101Friday 1235 - 1350 
MCS1151Friday 1235 - 1350 
MCS1450Tuesday ( วันนี้มีเรียน )  1235 - 1350 
POL2106Wednesday 1235 - 1350 
THA1003Thursday 1355 - 1510 
POL4350Monday 1355 - 1510 
POL2301Friday 1355 - 1510 
LAW1001Tuesday ( วันนี้มีเรียน )  1355 - 1510 
LAW3005Wednesday 1355 - 1510