Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 5 ต.ค. 2560

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 1-10 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
RUS1011ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1Tuesday08301100??BNB801
KHM1001ภาษาเขมรพื้นฐาน 1Monday11101340BNB801
HIN1001ภาษาฮินดีพื้นฐาน 1Friday08301100BNB801
ARA1001ภาษาอาหรับพื้นฐาน 1Monday08301100BNB801
VNM1001ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1Wednesday08301100BNB801
GER1011ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1Tuesday11101340BNB801
CMS1101เคมีทั่วไป 1Friday13501620BNB801
CHI1001ภาษาจีน 1Tuesday08301100BNB802
GRK1011ภาษากรีกเพื่อการสื่อสาร 1Monday11101340BNB802
PHY1051ฟิสิกส์ทั่วไปWednesday13501620BNB802
Displaying 31-40 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS1150Friday12151330ClassRoom1
MCS1100Friday12151330ClassRoom1
MCS1350Friday13401455ClassRoom1
MCS1300Friday15051620ClassRoom1
MGT2101Monday08000915ClassRoom2
FIN2101Monday09251040ClassRoom2
STA1003Monday10501205ClassRoom2
MGT3412Monday12151330ClassRoom2
MGT3404Monday13401455ClassRoom2
MGT2201Monday15051620ClassRoom2
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 15
ผู้เข้าชมวันนี้: 1250
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 1422
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 115363
You's IP Address :54.158.248.167