Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 2/2560 12 ธ.ค. 2560 - 9 มี.ค. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 1-10 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
ACC1101การบัญชีขั้นต้น 1Monday08301100KTB201
ACC2134การบัญชีบริหารTuesday11301320KLB301
ACC2201การบัญชีขั้นกลาง 1Wednesday09301120VPB501
ACC2202การบัญชีขั้นกลาง 2Wednesday11301320KLB301
ACC3200การบัญชีขั้นสูง 1Monday13301520VPB501
ACC3205การบัญชีภาษีอากรWednesday17301920VKB301
ACC3212การบัญชีต้นทุน 2Monday09301120VPB401
ACC3220การสอบบัญชีThursday09301120KLB201
ACC4200การบัญชีขั้นสูง 2Tuesday13301520KLB201
ACC4209-Friday09301120SBB201
Displaying 41-50 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
LAW3008Tuesday08000915ClassRoom1
MCS2460Tuesday08000915ClassRoom1
LAW2013Tuesday13401455ClassRoom2
LAW2009Tuesday12151330ClassRoom2
MCS2100Tuesday10501205ClassRoom2
MCS2150Tuesday10501205ClassRoom2
MCS2106Tuesday09251040ClassRoom2
MCS2160Tuesday09251040ClassRoom2
MGT3401Wednesday08000915ClassRoom1
MCS1250Wednesday09251040ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 38
ผู้เข้าชมวันนี้: 2887
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 768
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 305363
You's IP Address :54.81.209.0