Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 5 ต.ค. 2560

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 91-100 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW1002 หลักกฎหมายเอกชนThursday11101340PBB401
LAW1003กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและ สัญญาTuesday13301520KLB301
LAW2001กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์Monday09301120VPB201
LAW2002กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้Tuesday17301920VPB301
LAW2003กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการ งานนอกสั่ง ลาภมิควรได้Tuesday09301120VKB501
LAW2004กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองWednesday07300920KLB201
LAW2005กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้Thursday09301120KLB301
LAW2006กฎหมายอาญา 1Wednesday09301120KLB301
LAW2007กฎหมายอาญา 2Thursday09301120KLB201
LAW2008กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขนThursday11301320KLB201
Displaying 51-60 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MGT4004Thursday08000915ClassRoom2
ACC1101Thursday09251040ClassRoom2
MGT4207Thursday10501205ClassRoom2
MGT4208Thursday12151330ClassRoom2
POL4310Thursday13401455ClassRoom2
POL3313Thursday15051620ClassRoom2
ACC2134Friday08000915ClassRoom2
MKT2101Friday09251040ClassRoom2
MGT2202Friday10501205ClassRoom2
MGT3310Friday12151330ClassRoom2
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 13
ผู้เข้าชมวันนี้: 1417
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 788
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 120844
You's IP Address :54.225.54.120