Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 5 ต.ค. 2560

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 51-60 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
ECO1101เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1Tuesday11101340KTB401
ECO1102เศรษฐศาสตร์มหภาค 1Monday09301120VKB401
ECO1121หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคTuesday11101340KTB401
ECO1122หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคMonday09301120VKB401
ECT1001นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาThursday07300920VPB401
ECT2001นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาThursday07300920VPB401
EDF1002หลักการและปรัชญาการศึกษาMonday13301520VKB501
EDF2103ความเป็นครูMonday13301520SBB401
EDF3103การศึกษาในประเทศไทยThursday15301720VKB301
EDF3127การศึกษากับการประกันคุณภาพMonday11301320VKB301
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 33
ผู้เข้าชมวันนี้: 504
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 992
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 118362
You's IP Address :54.225.41.203