Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 2/2560 12 ธ.ค. 2560 - 9 มี.ค. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 1-10 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW3006กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1Friday07300920KLB201
LAW2004กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองMonday07300920KLB201
MCS3151การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์Tuesday07300920VPB201
MCS3100การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์Tuesday07300920VPB201
POL3302การวางแผนในภาครัฐTuesday07300920VPB301
POL2107การเมิองเปรียบเทียบเบื้องต้นMonday07300920VKB401
CTL2001หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้Monday07300920VKB501
MCS2200การหนังสือพิมพ์เบื้องต้นTuesday07300920VKB501
MCS2201การรายงานข่าวThursday07300920VPB401
MCS2260การรายงานข่าวThursday07300920VPB401
Displaying 51-60 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS2200Wednesday09251040ClassRoom1
MCS3151Wednesday10501205ClassRoom1
POL2203Wednesday12151330ClassRoom1
MGT2102Wednesday13401455ClassRoom1
LAW2008Wednesday15051620ClassRoom2
LAW2003Wednesday13401455ClassRoom2
MGT3408Wednesday15051620ClassRoom1
MCS4150Wednesday09251040ClassRoom2
MCS4103Wednesday09251040ClassRoom2
MCS4603Wednesday12151330ClassRoom2
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 29
ผู้เข้าชมวันนี้: 628
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 907
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 285292
You's IP Address :54.196.213.0