Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 1/2561 4 ก.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2561 4 ก.ค. 2561 - 25 ก.ย. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์


Displaying 1-10 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
chatreeThursday06302130chatree
LAW2012_S1-Tuesday07300920KLB301
ANT3053-Tuesday07300920VPB501
LAW1003_S2กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญาTuesday07300920SBB201
MCS1250_MCS2200การหนังสือพมพ์เบื้องต้นTuesday07300920VKB501
LAW3012_S1-Thursday07300920KLB301
CTL3003-Thursday07300920VPB401
PSY2001_LECจิตวิทยาการเรียนรู้Wednesday07300920SBB501
APR2101_BUS2101สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจTuesday07300920VKB301
MCS3100_MCS3151-Tuesday07300920VPB201
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 217
ผู้เข้าชมวันนี้: 541
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 1812
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 541072
You's IP Address :54.158.52.166