Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 91-100 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW2001กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์Monday13301520KLB401
LAW2002กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้Tuesday17301920VKB301
LAW2003กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการ งานนอกสั่ง ลาภมิควรได้Tuesday09301120VPB201
LAW2004กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองMonday07300920KLB201
LAW2005กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้Thursday15301720VKB301
LAW2006กฎหมายอาญา 1Monday11301320KLB401
LAW2007กฎหมายอาญา 2Monday15301720KLB201
LAW2008กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขนMonday09301120KLB301
LAW2009กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อMonday13301520KLB201
LAW2010กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำMonday11301320KLB201
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
ACC1101Thursday09251040ClassRoom2
ACC2134Friday08000915ClassRoom2
APR2101Monday10501205ClassRoom1
ART1003Wednesday10501205ClassRoom2
BUS2101Tuesday09251040ClassRoom1
ECO1003Tuesday15051620ClassRoom2
ECO1101Friday09251040ClassRoom1
ECO1121Friday09251040ClassRoom1
ENG2001Wednesday09251040ClassRoom1
FIN2101Monday09251040ClassRoom2
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 10
ผู้เข้าชมวันนี้: 43
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 133
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 168438
You's IP Address :54.145.117.60