Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 2/2560 12 ธ.ค. 2560 - 9 มี.ค. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 71-80 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
POL3329เทคนิคการบริหารงานบุคคลMonday09301120KLB401
LAW2006กฎหมายอาญา 1Monday11301320KLB401
POL4316การบริหารการพัฒนากับประชาธิปไตยMonday13301520VKB301
PED4203ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดMonday13301520VKB401
CTL5006สัมมนาการสอน 1Monday15301720KLB401
MTH1102แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2Monday08301100BNB10
POL4184-Monday15301720SBB501
ACC3200การบัญชีขั้นสูง 1Monday13301520VPB501
POL4314การพัฒนาเปรียบเทียบMonday13301520VKB501
POL3301นโยบายสาธารณะMonday09301120VPB301
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
ACC1102Monday10501205ClassRoom1
BIO2202Thursday12151330ClassRoom1
ECO1102Friday13401455ClassRoom2
ECO1122Friday13401455ClassRoom2
ENG2002Thursday15051620ClassRoom1
HIS1201Monday10501205ClassRoom2
HRM2101Monday12151330ClassRoom1
INT1004Monday08000915ClassRoom2
LAW2003Wednesday13401455ClassRoom2
LAW2008Wednesday15051620ClassRoom2
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 30
ผู้เข้าชมวันนี้: 634
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 907
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 285298
You's IP Address :54.196.213.0