Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 2/2560 12 ธ.ค. 2560 - 9 มี.ค. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 61-70 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
ENS3102ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์Tuesday17301920VKB401
ENS3201ภาษาอังกฤษในการสมัครงานTuesday13301520VPB201
ENS3202ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสำนักงานTuesday15301720VKB301
ENS3302การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้นFriday09301120SBB501
ENS3402ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวThursday17301920VKB401
ENS3403ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์Monday17301920VPB401
ENS4401ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว2Thursday13301720SBB401
FIN2101การเงินธุรกิจThursday09301120VPB301
FIN3205-Tuesday09301120SBB501
FOL4205-Thursday07300920SBB201
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS3281Friday10501205ClassRoom1
MGT3402Friday10501205ClassRoom2
THA1002Friday12151330ClassRoom2
THA1003Friday12151330ClassRoom1
POL3311Friday15051620ClassRoom2
ECO1102Friday13401455ClassRoom2
ECO1122Friday13401455ClassRoom2
POL2303Friday08000915ClassRoom1
POL2301Friday09251040ClassRoom1
MGT3101Friday09251040ClassRoom2
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 6
ผู้เข้าชมวันนี้: 175
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 937
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 283059
You's IP Address :50.19.34.255