Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 5 ต.ค. 2560

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 1-10 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
RUS1011ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1Tuesday08301100??BNB801
CMS1101เคมีทั่วไป 1Friday13501620BNB801
KHM1001ภาษาเขมรพื้นฐาน 1Monday11101340BNB801
HIN1001ภาษาฮินดีพื้นฐาน 1Friday08301100BNB801
ARA1001ภาษาอาหรับพื้นฐาน 1Monday08301100BNB801
VNM1001ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1Wednesday08301100BNB801
GER1011ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1Tuesday11101340BNB801
CHI1001ภาษาจีน 1Tuesday08301100BNB802
GRK1011ภาษากรีกเพื่อการสื่อสาร 1Monday11101340BNB802
PHY1051ฟิสิกส์ทั่วไปWednesday13501620BNB802
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS1100Friday12151330ClassRoom1
MCS1150Friday12151330ClassRoom1
MCS1300Friday15051620ClassRoom1
MTH1003Friday08000915ClassRoom1
ECO1101Friday09251040ClassRoom1
ECO1121Friday09251040ClassRoom1
MCS1151Friday10501205ClassRoom1
MCS1101Friday10501205ClassRoom1
MCS1350Friday13401455ClassRoom1
PHI1003Friday13401455ClassRoom2
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 30
ผู้เข้าชมวันนี้: 364
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 992
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 118222
You's IP Address :54.156.69.204