Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 2/2560 12 ธ.ค. 2560 - 9 มี.ค. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 1-10 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
CTL2001หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้Monday07300920VKB501
MCS2200การหนังสือพิมพ์เบื้องต้นTuesday07300920VKB501
MCS2201การรายงานข่าวThursday07300920VPB401
ACC4200การบัญชีขั้นสูง 2Thursday07300920VPB301
MCS2260การรายงานข่าวThursday07300920VPB401
ECT2001นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาTuesday07300920VPB401
LAW4012กฎหมายที่ดินWednesday07300920KLB301
ECT1001นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาTuesday07300920VPB401
MCS4170การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้นTuesday07300920VPB501
MER3003การประเมินผลการศึกษาFriday07300920VPB301
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS3281Friday10501205ClassRoom1
MGT3402Friday10501205ClassRoom2
THA1002Friday12151330ClassRoom2
THA1003Friday12151330ClassRoom1
POL3311Friday15051620ClassRoom2
ECO1102Friday13401455ClassRoom2
ECO1122Friday13401455ClassRoom2
POL2303Friday08000915ClassRoom1
POL2301Friday09251040ClassRoom1
MGT3101Friday09251040ClassRoom2
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 7
ผู้เข้าชมวันนี้: 981
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 1330
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 243178
You's IP Address :54.82.57.154