Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 2/2560 12 ธ.ค. 2560 - 9 มี.ค. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 1-10 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
CTL2001หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้Monday07300920VKB501
MCS2200การหนังสือพิมพ์เบื้องต้นTuesday07300920VKB501
MCS2201การรายงานข่าวThursday07300920VPB401
ACC4200การบัญชีขั้นสูง 2Thursday07300920VPB301
MCS2260การรายงานข่าวThursday07300920VPB401
ECT2001นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาTuesday07300920VPB401
LAW4012กฎหมายที่ดินWednesday07300920KLB301
ECT1001นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาTuesday07300920VPB401
MCS4170การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้นTuesday07300920VPB501
MER3003การประเมินผลการศึกษาFriday07300920VPB301
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS2260Monday08000915ClassRoom1
POL2303Friday08000915ClassRoom1
MGT3204Thursday08000915ClassRoom1
INT1004Monday08000915ClassRoom2
MCS2203Thursday08000915ClassRoom2
MGT3401Wednesday08000915ClassRoom1
MCS3250Thursday08000915ClassRoom2
LAW3008Tuesday08000915ClassRoom1
MCS2460Tuesday08000915ClassRoom1
MCS2201Monday08000915ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 14
ผู้เข้าชมวันนี้: 989
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 1330
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 243186
You's IP Address :54.82.57.154