Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 2/2560 12 ธ.ค. 2560 - 9 มี.ค. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 61-70 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW2002กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้Tuesday17301920VKB301
LAW3002กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชนจำกัดMonday09301120VKB401
LAW2008กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขนMonday09301120KLB301
LAW4004กฎหมายแรงงานและการประกันสังคมMonday09301120VKB501
POL3100กระบวนการฝ่ายนิติบัญญัติThursday11301320VKB501
MCS1400การกระจายเสียงเบื้องต้นWednesday11301320VKB401
MCS1450การกระจายเสียงและการแพร่ภาพเบื้องต้นWednesday11301320VKB401
MGT2102การจัดการดำเนินงานและโซ่อุปทานThursday15301720KLB301
MGT4206การจัดการธุรกิจขนาดย่อมMonday13301520VPB401
MGT2202การจัดการสํานักงานThursday09301120VPB501
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS2260Monday08000915ClassRoom1
POL2303Friday08000915ClassRoom1
MGT3204Thursday08000915ClassRoom1
INT1004Monday08000915ClassRoom2
MCS2203Thursday08000915ClassRoom2
MGT3401Wednesday08000915ClassRoom1
MCS3250Thursday08000915ClassRoom2
LAW3008Tuesday08000915ClassRoom1
MCS2460Tuesday08000915ClassRoom1
MCS2201Monday08000915ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 40
ผู้เข้าชมวันนี้: 2586
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 768
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 305062
You's IP Address :54.224.28.203