Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 91-100 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
KOR1002ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2Tuesday11101340KTB201
KOR2001ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3Thursday11301320VKB401
KOR2002ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 4Thursday15301720VKB401
LAO1002ภาษาลาวพื้นฐาน 2Monday11101340BNB10
LAO2001ภาษาลาวพื้นฐาน 3Tuesday09301120SBB401
LAW1001_S1หลักกฎหมายมหาชนThursday08301100BNB10
LAW1001_S2-Monday13501620KTB201
LAW1002หลักกฎหมายเอกชนFriday13501620KTB401
LAW1003_S1กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและ สัญญาTuesday13501620BNB10
LAW1003_S2-Tuesday08301100KTB401
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
ACC1101Thursday09251040ClassRoom2
ACC2134Friday08000915ClassRoom2
APR2101Monday10501205ClassRoom1
ART1003Wednesday10501205ClassRoom2
BUS2101Tuesday09251040ClassRoom1
ECO1003Tuesday15051620ClassRoom2
ECO1101Friday09251040ClassRoom1
ECO1121Friday09251040ClassRoom1
ENG2001Wednesday09251040ClassRoom1
FIN2101Monday09251040ClassRoom2
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 15
ผู้เข้าชมวันนี้: 1580
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 2150
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 179091
You's IP Address :54.158.214.111