Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 2/2560 12 ธ.ค. 2560 - 9 มี.ค. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 101-110 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW1003_S1กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและ สัญญาTuesday13501620BNB10
LAW1003_S2-Tuesday08301100KTB401
LAW1004ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปMonday13501620PBB401
LAW2001กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์Thursday13301520VKB301
LAW2002กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้Tuesday17301920VKB301
LAW2003กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการ งานนอกสั่ง ลาภมิควรได้Tuesday09301120VPB201
LAW2004กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองMonday07300920KLB201
LAW2005กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้Thursday15301720VKB301
LAW2006กฎหมายอาญา 1Monday11301320KLB401
LAW2007กฎหมายอาญา 2Monday15301720KLB201
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS2260Monday08000915ClassRoom1
MCS2201Monday08000915ClassRoom1
MCS3152Monday09251040ClassRoom1
MCS3104Monday09251040ClassRoom1
ACC1102Monday10501205ClassRoom1
HRM2101Monday12151330ClassRoom1
LAW2015Monday13401455ClassRoom1
POL4128Monday15051620ClassRoom1
MCS2460Tuesday08000915ClassRoom1
LAW3008Tuesday08000915ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 24
ผู้เข้าชมวันนี้: 852
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 3314
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 326732
You's IP Address :54.196.46.127