Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 111-120 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW3008กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2Wednesday09301120KLB401
LAW3009กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดกThursday11301320KLB201
LAW3010กฎหมายล้มละลายTuesday09301120VPB301
LAW3011กฎหมายลักษณะพยานTuesday09301120VKB401
LAW3012กฎหมายปกครองSaturday09301120VKB401
LAW3016กฎหมายปกครอง (สำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์)Thursday07300920KLB401
LAW3035การสืบสวนและสอบสวนMonday09301120VPB201
LAW4001กฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้Thursday13301520KLB401
LAW4002การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมายMonday15301720VPB501
LAW4003กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองWednesday07300920VPB301
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MGT3102Monday08000915ClassRoom1
MGT3405Monday09251040ClassRoom1
APR2101Monday10501205ClassRoom1
POL2200Monday12151330ClassRoom1
POL2300Monday13401455ClassRoom1
THA1001Monday15051620ClassRoom1
MGT3203Tuesday08000915ClassRoom1
BUS2101Tuesday09251040ClassRoom1
STA2016Tuesday10501205ClassRoom1
HPR1001Tuesday12151330ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 10
ผู้เข้าชมวันนี้: 13
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 1346
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 167603
You's IP Address :54.196.47.128