Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 2/2560 12 ธ.ค. 2560 - 9 มี.ค. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 21-30 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MMR1011ภาษาเมียนมาพื้นฐาน 1Thursday08301100BNB801
HIN1002ภาษาฮินดีพื้นฐาน 2Friday11101340BNB802
PHI1002ตรรกวิทยาMonday13501620BNB802
CMS1103เคมีพื้นฐานTuesday13501620BNB802
MAL1002ภาษามลายูพื้นฐาน 2Monday08301100BNB802
PHY1001ฟิสิกส์เบื้องต้นFriday13501620BNB802
SKT1002ภาษาสันสกฤต2Thursday08301100BNB802
FRE1012ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร2Tuesday11101340BNB802
FRE1011ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร1Tuesday08301100BNB802
MAL1001ภาษามลายูพื้นฐาน 1Monday11101340BNB802
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
ACC1102Monday10501205ClassRoom1
BIO2202Thursday12151330ClassRoom1
ECO1102Friday13401455ClassRoom2
ECO1122Friday13401455ClassRoom2
ENG2002Thursday15051620ClassRoom1
HIS1201Monday10501205ClassRoom2
HRM2101Monday12151330ClassRoom1
INT1004Monday08000915ClassRoom2
LAW2003Wednesday13401455ClassRoom2
LAW2008Wednesday15051620ClassRoom2
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 30
ผู้เข้าชมวันนี้: 634
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 907
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 285298
You's IP Address :54.196.213.0