Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 5 ต.ค. 2560

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 21-30 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW2007กฎหมายอาญา 2Thursday09301120KLB201
LAW3001กฎหมายอาญา 3Thursday15301720VPB301
LAW3038กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและ เยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัวThursday15301720VKB501
LAW4015กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาThursday13301520VPB301
LAW4009กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 1Thursday13301520VPB301
LAW4013กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรWednesday15301720KLB301
LAW4001กฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้Wednesday15301720KLB301
LAW2012กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ประกันภัยMonday07300920KLB201
LAW3003กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวTuesday09301120KLB201
LAW2005กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้Thursday09301120KLB301
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MGT3102Monday08000915ClassRoom1
MGT3405Monday09251040ClassRoom1
APR2101Monday10501205ClassRoom1
POL2200Monday12151330ClassRoom1
POL2300Monday13401455ClassRoom1
THA1001Monday15051620ClassRoom1
MGT3203Tuesday08000915ClassRoom1
BUS2101Tuesday09251040ClassRoom1
STA2016Tuesday10501205ClassRoom1
HPR1001Tuesday12151330ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 17
ผู้เข้าชมวันนี้: 1410
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 788
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 120837
You's IP Address :54.225.54.120