Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 5 ต.ค. 2560

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 31-40 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
CEC3203ทักษะทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวัยWednesday13301520SBB201
CEC3211นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัยMonday15301720SBB401
CEE2204การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับ เด็กTuesday13301520VPB501
CEE3202คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษาThursday09301120SBB501
CEN2101ภาษาอังกฤษสำหรับครู 1Friday15301720KLB301
CEN2102ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2Tuesday15301720VPB401
CHI1001ภาษาจีน 1Tuesday08301100BNB802
CMS1004เคมีในชีวิตประจำวันWednesday11101340BNB802
CMS1101เคมีทั่วไป 1Friday13501620BNB801
COS1101วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นThursday11101340KTB201
Displaying 41-50 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS3190Tuesday08000915ClassRoom2
MCS4160Tuesday09251040ClassRoom2
MCS4170Tuesday10501205ClassRoom2
POL4100Tuesday12151330ClassRoom2
ECO1003Tuesday15051620ClassRoom2
MGT3301Wednesday08000915ClassRoom2
GAS2802Wednesday09251040ClassRoom2
ART1003Wednesday10501205ClassRoom2
PSY1001Wednesday12151330ClassRoom2
POL1101Wednesday13401455ClassRoom2
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 15
ผู้เข้าชมวันนี้: 1249
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 1422
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 115362
You's IP Address :54.158.248.167