Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 2/2560 12 ธ.ค. 2560 - 9 มี.ค. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 31-40 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
HIN1002ภาษาฮินดีพื้นฐาน 2Friday11101340BNB802
GRK1011ภาษากรีกเพื่อการสื่อสาร 1Monday11101340BNB803
GRK1012ภาษากรีกเพื่อการสื่อสาร 2Monday13501620BNB803
ARA1001ภาษาอาหรับพื้นฐาน 1Monday08301100BNB803
GER1011-Wednesday13501620BNB803
SPN1012ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร2Wednesday08301340BNB803
JPN1111การออกเสียงภาษาญี่ปุ่นTuesday08301100BNB803
SPN1011ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร1Thursday08301340BNB803
CMS1101เคมีทั่วไป 1Friday13501620BNB803
LAW2009กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อMonday13301520KLB201
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
ACC1102Monday10501205ClassRoom1
BIO2202Thursday12151330ClassRoom1
ECO1102Friday13401455ClassRoom2
ECO1122Friday13401455ClassRoom2
ENG2002Thursday15051620ClassRoom1
HIS1201Monday10501205ClassRoom2
HRM2101Monday12151330ClassRoom1
INT1004Monday08000915ClassRoom2
LAW2003Wednesday13401455ClassRoom2
LAW2008Wednesday15051620ClassRoom2
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 13
ผู้เข้าชมวันนี้: 383
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 828
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 244438
You's IP Address :54.226.179.247