Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 31-40 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MCS2200การหนังสือพิมพ์เบื้องต้นTuesday07300920VKB501
MCS2201การรายงานข่าวThursday07300920VPB401
ACC4200การบัญชีขั้นสูง 2Thursday07300920VPB301
MAL1002ภาษามลายูพื้นฐาน 2Monday08301100BNB802
ENG1002ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไปWednesday08301100BNB10
ARA1001ภาษาอาหรับพื้นฐาน 1Monday08301100BNB803
SKT1002ภาษาสันสกฤต2Thursday08301100BNB802
JPN1011ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น1Monday08301100KTB401
MTH1102แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2Monday08301100BNB10
FRE1011ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร1Tuesday08301100BNB802
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MGT3102Monday08000915ClassRoom1
MGT3405Monday09251040ClassRoom1
APR2101Monday10501205ClassRoom1
POL2200Monday12151330ClassRoom1
POL2300Monday13401455ClassRoom1
THA1001Monday15051620ClassRoom1
MGT3203Tuesday08000915ClassRoom1
BUS2101Tuesday09251040ClassRoom1
STA2016Tuesday10501205ClassRoom1
HPR1001Tuesday12151330ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 15
ผู้เข้าชมวันนี้: 213
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 2150
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 177724
You's IP Address :54.161.3.96