Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 2/2560 12 ธ.ค. 2560 - 9 มี.ค. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 31-40 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
APR2101สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจTuesday07300920VKB301
FOL4205-Thursday07300920SBB201
SKT1002ภาษาสันสกฤต2Thursday08301100BNB802
JPN1011ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น1Monday08301100KTB401
MTH1102แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2Monday08301100BNB10
FRE1011ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร1Tuesday08301100BNB802
JPN1012ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น2Friday08301100PBB401
MTH1101แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1Thursday08301100PBB401
HIS1003อารยธรรมโลกTuesday08301100BNB10
LAW1001_S1หลักกฎหมายมหาชนThursday08301100BNB10
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS2260Monday08000915ClassRoom1
MCS2201Monday08000915ClassRoom1
MCS3152Monday09251040ClassRoom1
MCS3104Monday09251040ClassRoom1
ACC1102Monday10501205ClassRoom1
HRM2101Monday12151330ClassRoom1
LAW2015Monday13401455ClassRoom1
POL4128Monday15051620ClassRoom1
MCS2460Tuesday08000915ClassRoom1
LAW3008Tuesday08000915ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 22
ผู้เข้าชมวันนี้: 822
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 3314
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 326702
You's IP Address :54.196.46.127