Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 2/2560 12 ธ.ค. 2560 - 9 มี.ค. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 41-50 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW4002การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมายMonday15301720VPB501
LAW2008กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขนMonday09301120KLB301
LAW1001_S2-Monday13501620KTB201
PHI1002ตรรกวิทยาMonday13501620BNB802
ECO1102เศรษฐศาสตร์มหภาค 1Monday13501620KTB401
GRK1011ภาษากรีกเพื่อการสื่อสาร 1Monday11101340BNB803
POL3366การบริหารงานคลังส่วนท้องถิ่นMonday13301520VPB301
POL3101การเมืองเปรียบเทียบMonday11301320VPB301
POL3102ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบันMonday11301320VPB501
LAO1002ภาษาลาวพื้นฐาน 2Monday11101340BNB10
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS2260Monday08000915ClassRoom1
MCS2201Monday08000915ClassRoom1
MCS3152Monday09251040ClassRoom1
MCS3104Monday09251040ClassRoom1
ACC1102Monday10501205ClassRoom1
HRM2101Monday12151330ClassRoom1
LAW2015Monday13401455ClassRoom1
POL4128Monday15051620ClassRoom1
MCS2460Tuesday08000915ClassRoom1
LAW3008Tuesday08000915ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 8
ผู้เข้าชมวันนี้: 177
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 937
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 283061
You's IP Address :50.19.34.255