Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 2/2560 12 ธ.ค. 2560 - 9 มี.ค. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 51-60 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW4012กฎหมายที่ดินWednesday07300920KLB301
MGT2102การจัดการดำเนินงานและโซ่อุปทานThursday15301720KLB301
LAW4008กฎหมายที่ดินWednesday07300920KLB301
CTL4002การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญThursday11301320KLB301
LAW3005_1กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1Monday13301520KLB301
LAW2012กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ประกันภัยTuesday09301120KLB301
MER2003ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติและวิจัยทาง การศึกษาTuesday07300920KLB301
LAW3001_2กฎหมายอาญา 3Thursday07300920KLB301
LAW2015_S2กฎหมายธุรกิจ 1Thursday11301320KLB301
ACC2134การบัญชีบริหารTuesday11301320KLB301
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
ACC1102Monday10501205ClassRoom1
BIO2202Thursday12151330ClassRoom1
ECO1102Friday13401455ClassRoom2
ECO1122Friday13401455ClassRoom2
ENG2002Thursday15051620ClassRoom1
HIS1201Monday10501205ClassRoom2
HRM2101Monday12151330ClassRoom1
INT1004Monday08000915ClassRoom2
LAW2003Wednesday13401455ClassRoom2
LAW2008Wednesday15051620ClassRoom2
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 14
ผู้เข้าชมวันนี้: 384
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 828
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 244439
You's IP Address :54.226.179.247