Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 5 ต.ค. 2560

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 51-60 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW4013กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรWednesday15301720KLB301
LAW3007กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2Wednesday13301520KLB301
POL2110ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมืองตะวันออกWednesday13301520KLB401
STA2016สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณWednesday07300920KLB401
POL4100หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์Thursday11301320KLB401
LAW4006กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและ คดีอาญาMonday07300920KLB401
CTL5006สัมมนาการสอน 1Monday15301720KLB401
RAM1000ความรู้คู่คุณธรรมThursday15301720KLB401
LAW3005กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1Wednesday11301320KLB401
POL2147การเมืองไทยยุคปัจจุบันTuesday11301320KLB401
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MGT3102Monday08000915ClassRoom1
MGT3405Monday09251040ClassRoom1
APR2101Monday10501205ClassRoom1
POL2200Monday12151330ClassRoom1
POL2300Monday13401455ClassRoom1
THA1001Monday15051620ClassRoom1
MGT3203Tuesday08000915ClassRoom1
BUS2101Tuesday09251040ClassRoom1
STA2016Tuesday10501205ClassRoom1
HPR1001Tuesday12151330ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 10
ผู้เข้าชมวันนี้: 1417
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 788
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 120844
You's IP Address :54.225.54.120