Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 51-60 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MTH1102แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2Monday08301100BNB10
JPN1012ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น2Friday08301100PBB401
FRE1011ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร1Tuesday08301100BNB802
MTH1101แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1Thursday08301100PBB401
HIS1003อารยธรรมโลกTuesday08301100BNB10
HIN1001ภาษาฮินดีพื้นฐาน 1Friday08301100BNB802
LAW1001_S1หลักกฎหมายมหาชนThursday08301100BNB10
MMR1011ภาษาเมียนมาพื้นฐาน 1Thursday08301100BNB801
LAW4005หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมายWednesday09301120VKB301
LAW3003กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวTuesday09301120VPB401
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MGT3102Monday08000915ClassRoom1
MGT3405Monday09251040ClassRoom1
APR2101Monday10501205ClassRoom1
POL2200Monday12151330ClassRoom1
POL2300Monday13401455ClassRoom1
THA1001Monday15051620ClassRoom1
MGT3203Tuesday08000915ClassRoom1
BUS2101Tuesday09251040ClassRoom1
STA2016Tuesday10501205ClassRoom1
HPR1001Tuesday12151330ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 13
ผู้เข้าชมวันนี้: 312
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 1217
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 180849
You's IP Address :54.198.2.110