Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 5 ต.ค. 2560

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 61-70 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
ENG1001Wednesday08301100PBB201
ENG1002ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไปWednesday09301120VPB301
ENG2001การอ่านเอาความภาษาอังกฤษTuesday11301320VPB301
ENG2002การอ่านตีความภาษาอังกฤษWednesday09301120VKB301
ENG2102ภาษาอังกฤษระดับกลางMonday07300920SBB201
ENG2401การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้นๆFriday11301320VPB201
ENG2402การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษThursday13301520VKB401
ENG2601ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและ วรรณคดีอเมริกันMonday13301520SBB201
ENG3401การเขียนเชิงสาธกMonday15301720VPB401
ENG4401การเขียนบทแสดงความเห็นและจดหมาย ภาษาอังกฤษTuesday09301120VPB501
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 15
ผู้เข้าชมวันนี้: 1416
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 788
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 120843
You's IP Address :54.225.54.120