Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 2/2560 12 ธ.ค. 2560 - 9 มี.ค. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 71-80 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
POL3329เทคนิคการบริหารงานบุคคลMonday09301120KLB401
LAW2006กฎหมายอาญา 1Monday11301320KLB401
POL4316การบริหารการพัฒนากับประชาธิปไตยMonday13301520VKB301
PED4203ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดMonday13301520VKB401
CTL5006สัมมนาการสอน 1Monday15301720KLB401
MTH1102แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2Monday08301100BNB10
POL4184-Monday15301720SBB501
ACC3200การบัญชีขั้นสูง 1Monday13301520VPB501
POL4314การพัฒนาเปรียบเทียบMonday13301520VKB501
POL3301นโยบายสาธารณะMonday09301120VPB301
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS2260Monday08000915ClassRoom1
MCS2201Monday08000915ClassRoom1
MCS3152Monday09251040ClassRoom1
MCS3104Monday09251040ClassRoom1
ACC1102Monday10501205ClassRoom1
HRM2101Monday12151330ClassRoom1
LAW2015Monday13401455ClassRoom1
POL4128Monday15051620ClassRoom1
MCS2460Tuesday08000915ClassRoom1
LAW3008Tuesday08000915ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 54
ผู้เข้าชมวันนี้: 2611
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 768
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 305087
You's IP Address :54.224.28.203