Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 2/2560 12 ธ.ค. 2560 - 9 มี.ค. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 81-90 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
KOR1001ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1Wednesday08301100KTB201
ACC1101การบัญชีขั้นต้น 1Monday08301100KTB201
ENG1001ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็น ในชีวิตประจำวันMonday11101340KTB201
PHY1101ฟิสิกส์ 1Wednesday11101340KTB201
THA1003การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียนWednesday13501620KTB201
RUS1011ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1Thursday08301100KTB201
LAW1001_S2-Monday13501620KTB201
ECO1102เศรษฐศาสตร์มหภาค 1Monday13501620KTB401
ECO1122หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคMonday13501620KTB401
LAW1002หลักกฎหมายเอกชนFriday13501620KTB401
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
ACC1102Monday10501205ClassRoom1
BIO2202Thursday12151330ClassRoom1
ECO1102Friday13401455ClassRoom2
ECO1122Friday13401455ClassRoom2
ENG2002Thursday15051620ClassRoom1
HIS1201Monday10501205ClassRoom2
HRM2101Monday12151330ClassRoom1
INT1004Monday08000915ClassRoom2
LAW2003Wednesday13401455ClassRoom2
LAW2008Wednesday15051620ClassRoom2
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 13
ผู้เข้าชมวันนี้: 384
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 828
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 244439
You's IP Address :54.226.179.247