Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 5 ต.ค. 2560

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 81-90 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
AGR1003การเกษตรเบื้องต้นMonday11101340KTB201
ANT3057สังคมและวัฒนธรรมไทยMonday07300920VPB401
MCS3190จริยธรรมสื่อสารมวลชนThursday11301320VPB501
MGT3203การวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นสูงเพื่อ การตัดสินใจทางธุรกิจThursday11301320SBB501
LAW2005กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้Thursday09301120KLB301
HIS1001อารยธรรมตะวันตกThursday13501620KTB401
MKT4208การจัดการกลยุทธ์การตลาดThursday15301720VKB401
MTH1102แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2Thursday13301600VPB401
CTH2101วาทการสำหรับครูThursday09301120VKB301
LAW4012กฎหมายที่ดินThursday11301320VPB401
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MGT3102Monday08000915ClassRoom1
MGT3405Monday09251040ClassRoom1
APR2101Monday10501205ClassRoom1
POL2200Monday12151330ClassRoom1
POL2300Monday13401455ClassRoom1
THA1001Monday15051620ClassRoom1
MGT3203Tuesday08000915ClassRoom1
BUS2101Tuesday09251040ClassRoom1
STA2016Tuesday10501205ClassRoom1
HPR1001Tuesday12151330ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 16
ผู้เข้าชมวันนี้: 1249
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 1422
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 115362
You's IP Address :54.158.248.167