Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 2/2560 12 ธ.ค. 2560 - 9 มี.ค. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 81-90 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW3005_1กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1Monday13301520KLB301
GRK1012ภาษากรีกเพื่อการสื่อสาร 2Monday13501620BNB803
STA2016สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณMonday11301320VKB401
ARA1002ภาษาอาหรับพื้นฐาน 2Monday13501620BNB801
LAW1004ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปMonday13501620PBB401
ARA1001ภาษาอาหรับพื้นฐาน 1Monday08301100BNB803
LAW4010กฎหมายการค้าระหว่างประเทศSaturday09301120VKB501
LAW4016กฎหมายการค้าระหว่างประเทศSaturday09301120VKB501
INB3101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศSaturday09301120VKB301
LAW3012กฎหมายปกครองSaturday09301120VKB401
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS2260Monday08000915ClassRoom1
MCS2201Monday08000915ClassRoom1
MCS3152Monday09251040ClassRoom1
MCS3104Monday09251040ClassRoom1
ACC1102Monday10501205ClassRoom1
HRM2101Monday12151330ClassRoom1
LAW2015Monday13401455ClassRoom1
POL4128Monday15051620ClassRoom1
MCS2460Tuesday08000915ClassRoom1
LAW3008Tuesday08000915ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 28
ผู้เข้าชมวันนี้: 857
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 3314
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 326737
You's IP Address :54.196.46.127