Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 2/2560 12 ธ.ค. 2560 - 9 มี.ค. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 81-90 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW4016กฎหมายการค้าระหว่างประเทศSaturday09301120VKB501
MKT4201การวิจัยการตลาดThursday09301120VPB201
SOC2065ปัญหาสังคมFriday09301120SBB201
POL3328การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐWednesday09301120VPB401
LAW3011กฎหมายลักษณะพยานTuesday09301120VKB401
ENG2601ความรู้เบื้องต้นในวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกาFriday09301120SBB201
ACC3212การบัญชีต้นทุน 2Monday09301120VPB401
LAW3008กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2Wednesday09301120KLB401
LAO2001ภาษาลาวพื้นฐาน 3Tuesday09301120SBB401
LAW2008กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขนMonday09301120KLB301
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS2260Monday08000915ClassRoom1
MCS2201Monday08000915ClassRoom1
MCS3152Monday09251040ClassRoom1
MCS3104Monday09251040ClassRoom1
ACC1102Monday10501205ClassRoom1
HRM2101Monday12151330ClassRoom1
LAW2015Monday13401455ClassRoom1
POL4128Monday15051620ClassRoom1
MCS2460Tuesday08000915ClassRoom1
LAW3008Tuesday08000915ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 42
ผู้เข้าชมวันนี้: 2569
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 768
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 305045
You's IP Address :54.224.28.203