Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2560 2 เม.ย. 2561 - 7 พ.ค. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2560 5 เม.ย. 2561 - 9 พ.ค. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์


Displaying 1-10 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
ECO1003เศรษฐศาสตร์ทั่วไปMonday&Wednesday&Friday08301020BNB10
HIS1201พื้นฐานวัฒนธรรมไทยTuesday&Thursday&Saturday10301220BNB10
BIO1001ชีววิทยาเบื้องต้นMonday&Wednesday&Friday10301220BNB10
BIO1105หลักชีววิทยาMonday&Wednesday&Friday12301420BNB10
POL1100-Tuesday&Thursday&Saturday14301620BNB10
MTH1103คณิตศาสตร์พื้นฐานTuesday&Thursday&Saturday08301020BNB10
SOC1003-Tuesday&Thursday&Saturday12301420BNB10
ARA1001-Tuesday&Thursday&Saturday08301020BNB801
CMS1101เคมีทั่วไป 1Monday&Wednesday&Friday12301420BNB801
ARA1002ภาษาอาหรับพื้นฐาน 2Tuesday&Thursday&Saturday10301220BNB801
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 34
ผู้เข้าชมวันนี้: 982
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 1732
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 366668
You's IP Address :54.166.172.33