Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 2/2560 12 ธ.ค. 2560 - 9 มี.ค. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 51-60 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW2015_S2กฎหมายธุรกิจ 1Thursday11301320KLB301
ACC2134การบัญชีบริหารTuesday11301320KLB301
ACC2202การบัญชีขั้นกลาง 2Wednesday11301320KLB301
LAW2008กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขนMonday09301120KLB301
LAW2011กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้าTuesday13301520KLB301
LAW4012กฎหมายที่ดินWednesday07300920KLB301
MGT2102การจัดการดำเนินงานและโซ่อุปทานThursday15301720KLB301
LAW4008กฎหมายที่ดินWednesday07300920KLB301
CTL4002การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญThursday11301320KLB301
LAW3005_1กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1Monday13301520KLB301
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS2260Monday08000915ClassRoom1
MCS2201Monday08000915ClassRoom1
MCS3152Monday09251040ClassRoom1
MCS3104Monday09251040ClassRoom1
ACC1102Monday10501205ClassRoom1
HRM2101Monday12151330ClassRoom1
LAW2015Monday13401455ClassRoom1
POL4128Monday15051620ClassRoom1
MCS2460Tuesday08000915ClassRoom1
LAW3008Tuesday08000915ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 14
ผู้เข้าชมวันนี้: 710
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 1030
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 243937
You's IP Address :54.234.65.78