Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2561 เริ่ม 4 เม.ย. 2562 - 6 พ.ค. 2562

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 2/2561 4 ธ.ค. 2561 - 8 มี.ค. 2562

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์


Displaying 51-60 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MCS1151_MCS1101ทฤษฎีการสื่อสารMonday&Wednesday&Friday11301320SBB501
ENG2101การออกเสียงภาษาอังกฤษMonday&Wednesday&Friday09301120SBB501
MCS2162_MCS2603 สือสารมวลชนเพื่อการโฆษณาMonday&Wednesday&Friday13301520SBB501
MCS2390_MCS2108เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชนTuesday&Thursday&Saturday15301720VKB301
HRM2101การจัดการทรัพยากรมนุษย์Tuesday&Thursday&Saturday09301120VKB301
LAW4010_LAW4016กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ Monday&Wednesday&Friday13301520VKB301
POL2303การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ Tuesday&Thursday&Saturday13301520VKB301
POL2107การเมืองเปรียบเทียบเบื้องต้นTuesday&Thursday&Saturday07300920VKB301
POL2301องค์การและการบริหารในภาครัฐMonday&Wednesday&Friday17301920VKB301
LAW3008วิธีพิจารณาความอาญา 2Monday&Wednesday&Friday11301320VKB301
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MGT3403Monday09251040ClassRoom1
MCS2160Monday10501205ClassRoom1
MCS2106Monday10501205ClassRoom1
MCS1250Monday12151330ClassRoom1
MCS2200Monday12151330ClassRoom1
MGT3205Monday13401455ClassRoom1
MGT3402Monday15051620ClassRoom1
ECO1122Tuesday08000915ClassRoom1
ECO1102Tuesday08000915ClassRoom1
MGT1001Tuesday09251040ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 29
ผู้เข้าชมวันนี้: 203
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 2191
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 729404
You's IP Address :54.243.17.113