Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 71-80 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW2001กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์Monday13301520KLB401
CTL5006สัมมนาการสอน 1Monday15301720KLB401
POL3329เทคนิคการบริหารงานบุคคลMonday09301120KLB401
LAW3007กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2Tuesday13301520KLB401
LAW4013กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรThursday13301520KLB401
CEE3101หลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับ ประถมศึกษาWednesday13301520KLB401
LAW4007นิติปรัชญาTuesday09301120KLB401
LAW2006กฎหมายอาญา 1Monday11301320KLB401
LAW3016กฎหมายปกครอง (สำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์)Thursday07300920KLB401
MGT2201จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมThursday11301320KLB401
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MGT3102Monday08000915ClassRoom1
MGT3405Monday09251040ClassRoom1
APR2101Monday10501205ClassRoom1
POL2200Monday12151330ClassRoom1
POL2300Monday13401455ClassRoom1
THA1001Monday15051620ClassRoom1
MGT3203Tuesday08000915ClassRoom1
BUS2101Tuesday09251040ClassRoom1
STA2016Tuesday10501205ClassRoom1
HPR1001Tuesday12151330ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 13
ผู้เข้าชมวันนี้: 53
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 133
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 168448
You's IP Address :54.145.117.60