Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 5 ต.ค. 2560

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 71-80 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
HED1111สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตMonday08301100KTB401
HED1101การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตMonday13501620KTB401
ECO1121หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคTuesday11101340KTB401
ECO1101เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1Tuesday11101340KTB401
JPN1011ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น1Thursday11101340KTB401
MTH1101แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1Tuesday08301100KTB401
ENG1001Wednesday08301100PBB201
PSY1001จิตวิทยาทั่วไปThursday11101340PBB201
SOC1003สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้นWednesday13501620PBB201
POL1100รัฐศาสตร์ทั่วไปTuesday11101340PBB201
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MGT3102Monday08000915ClassRoom1
MGT3405Monday09251040ClassRoom1
APR2101Monday10501205ClassRoom1
POL2200Monday12151330ClassRoom1
POL2300Monday13401455ClassRoom1
THA1001Monday15051620ClassRoom1
MGT3203Tuesday08000915ClassRoom1
BUS2101Tuesday09251040ClassRoom1
STA2016Tuesday10501205ClassRoom1
HPR1001Tuesday12151330ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 22
ผู้เข้าชมวันนี้: 767
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 781
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 119406
You's IP Address :54.80.77.124