Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 21-30 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW4015กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาTuesday11301320KLB201
LAW4009กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 1Tuesday11301320KLB201
LAW4013กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรThursday13301520KLB401
LAW4001กฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้Thursday13301520KLB401
LAW2010กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำMonday11301320KLB201
LAW2012กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ประกันภัยTuesday09301120KLB301
LAW3003กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวTuesday09301120VPB401
LAW2005กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้Thursday15301720VKB301
LAW2013กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัดTuesday09301120KLB201
LAW2011กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้าTuesday13301520KLB301
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MGT3102Monday08000915ClassRoom1
MGT3405Monday09251040ClassRoom1
APR2101Monday10501205ClassRoom1
POL2200Monday12151330ClassRoom1
POL2300Monday13401455ClassRoom1
THA1001Monday15051620ClassRoom1
MGT3203Tuesday08000915ClassRoom1
BUS2101Tuesday09251040ClassRoom1
STA2016Tuesday10501205ClassRoom1
HPR1001Tuesday12151330ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 26
ผู้เข้าชมวันนี้: 237
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 133
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 168632
You's IP Address :54.196.2.131