Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 2/2560 12 ธ.ค. 2560 - 9 มี.ค. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 71-80 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MGT3101การจัดการเชิงกลยุทธ์Tuesday09301120VPB501
CTL4002การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญThursday11301320KLB301
MCS3404การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์Monday11301320SBB201
MKT4311การตลาดเพื่อสังคมMonday15301720SBB401
PSY2201การบริการปรึกษาและแนะแนวเบื้องต้นWednesday09301120SBB401
POL3317การบริหารกระบวนการยุติธรรมThursday11301320VPB201
POL3300การบริหารการคลังMonday13301520VPB201
POL3313การบริหารการพัฒนาMonday09301120VPB501
POL4316การบริหารการพัฒนากับประชาธิปไตยMonday13301520VKB301
POL3366การบริหารงานคลังส่วนท้องถิ่นMonday13301520VPB301
Displaying 41-50 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS2100Tuesday10501205ClassRoom2
LAW2009Tuesday12151330ClassRoom2
LAW2013Tuesday13401455ClassRoom2
MCS4103Wednesday09251040ClassRoom2
MCS4150Wednesday09251040ClassRoom2
MCS4603Wednesday12151330ClassRoom2
LAW2003Wednesday13401455ClassRoom2
LAW2008Wednesday15051620ClassRoom2
MCS2203Thursday08000915ClassRoom2
MCS3250Thursday08000915ClassRoom2
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 15
ผู้เข้าชมวันนี้: 65
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 1672
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 279123
You's IP Address :54.92.197.82