Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2560 2 เม.ย. 2561 - 7 พ.ค. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2560 5 เม.ย. 2561 - 9 พ.ค. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 1-10 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
ECO1003เศรษฐศาสตร์ทั่วไปMonday&Wednesday&Friday08301020BNB10
CMS1102เคมีทั่วไป 2Monday&Wednesday&Friday14301620BNB802
CMS1101เคมีทั่วไป 1Monday&Wednesday&Friday12301420BNB801
POL4100หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์Monday&Wednesday&Friday17301920VKB301
BIO1105หลักชีววิทยาMonday&Wednesday&Friday12301420BNB10
MCS2390สื่อใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนTuesday&Thursday&Saturday15301720VKB501
SOC4077สังคมวิทยาการเมืองMonday&Wednesday&Friday11301320VKB401
STA2016สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณMonday&Wednesday&Friday09301120VKB501
SCI1003วิทยาศาสตร์พื้นฐานTuesday&Thursday&Saturday08301020KTB401
THA1001ลักษณะและการใช้ภาษาไทยTuesday&Thursday&Saturday12301420KTB401
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
ENG2002Monday08350950ClassRoom1
POL2200Monday09551110ClassRoom1
POL2301Monday11151230ClassRoom1
LAW2002Monday12351350ClassRoom1
LAW2007Monday13551510ClassRoom1
ACC1102Monday08350950ClassRoom2
ENG1001Monday09551110ClassRoom2
FIN2101Monday11151230ClassRoom2
MGT2202Monday12351350ClassRoom2
MCS1100Monday13551510ClassRoom2
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 9
ผู้เข้าชมวันนี้: 214
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 1732
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 365900
You's IP Address :54.144.14.134