Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 2/2560 12 ธ.ค. 2560 - 9 มี.ค. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 1-10 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
POL4329แรงงานศึกษาMonday11301320VKB301
MTH1102แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2Monday08301100BNB10
MTH1101แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1Thursday08301100PBB401
CSO3205เหตุการณ์ปัจจุบันสำหรับครูสังคมศึกษาMonday11301320SBB501
ECO1102เศรษฐศาสตร์มหภาค 1Monday13501620KTB401
ECO1003เศรษฐศาสตร์ทั่วไปTuesday13501620KTB201
ENG2901เทพนิยายอันเป็นพื้นฐานของวรรณคดีTuesday13301520VKB301
MCS2108เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชนThursday15301720VKB501
MCS2270เทคโนโลยีการพิมพ์Thursday17301920VPB401
MCS3202เทคโนโลยีการพิมพ์Thursday17301920VPB401
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS2260Monday08000915ClassRoom1
MCS2201Monday08000915ClassRoom1
MCS3152Monday09251040ClassRoom1
MCS3104Monday09251040ClassRoom1
ACC1102Monday10501205ClassRoom1
HRM2101Monday12151330ClassRoom1
LAW2015Monday13401455ClassRoom1
POL4128Monday15051620ClassRoom1
MCS2460Tuesday08000915ClassRoom1
LAW3008Tuesday08000915ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 21
ผู้เข้าชมวันนี้: 993
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 1330
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 243190
You's IP Address :54.82.57.154