Welcome to Cyber Class Room

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ภาคฤดูร้อน อ. 18 เม.ย. 2560 - ส. 20 พ.ค. 2560

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค พฤ. 4 พ.ค. 2560 - พ. 31 พ.ค. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 1-10 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
ACC1101การบัญชีขั้นต้น 1Monday&Wednesday&Friday08301020PBB401
ACC1102การบัญชีขั้นต้น 2Tuesday&Thursday&Saturday08301020KTB201
ACC2134การบัญชีบริหารMonday&Wednesday&Friday07300920SBB201
ACC2201การบัญชีขั้นกลาง 1Monday&Wednesday&Friday11301320KLB301
ACC2202การบัญชีขั้นกลาง 2Monday&Wednesday&Friday07300920VKB301
ACC3212การบัญชีต้นทุน 2Tuesday&Thursday&Saturday11301320SBB201
ACC3348การบัญชีโรงแรมTuesday&Thursday&Saturday13301520VKB301
ACC4200การบัญชีขั้นสูง 2Wednesday13301520SBB201
ACC4220สัมมนาการสอบบัญชีMonday&Wednesday&Friday07300920SBB501
ACC4246การตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายในMonday&Wednesday&Friday15301720VPB301
Displaying 1-13 of 1 result.
Room
KLB201
KLB301
KLB401
VKB301
VKB401
VKB501
VPB201
VPB301
VPB401
VPB501
SBB201
SBB401
SBB501
Displaying 1-11 of 1 result.
Room
BNB10
BNB3
BNB5
BNB801
BNB802
BNB803
BNB804
KTB201
KTB401
PBB201
PBB401
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 17
ผู้เข้าชมวันนี้: 871
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 1200
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 728015
You's IP Address :54.159.120.168