Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 5 ต.ค. 2560

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 91-100 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW4003กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองThursday09301120VKB401
LAW4009กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 1Thursday13301520VPB301
LAW4015กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาThursday13301520VPB301
MKT4206การจัดการการตลาดThursday15301720VKB401
MTH1003คณิตศาสตร์พื้นฐานThursday09301120VKB501
MGT3302การจัดการโซ่อุปทานThursday13301520SBB401
MCS2270เทคโนโลยีการพิมพ์Thursday17301920VPB401
CEC2201การศึกษาปฐมวัยThursday09301120VPB301
MCS3202เทคโนโลยีการพิมพ์Thursday17301920VPB401
LAW2015กฎหมายธุรกิจ 1Thursday13301520KLB301
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MGT3102Monday08000915ClassRoom1
MGT3405Monday09251040ClassRoom1
APR2101Monday10501205ClassRoom1
POL2200Monday12151330ClassRoom1
POL2300Monday13401455ClassRoom1
THA1001Monday15051620ClassRoom1
MGT3203Tuesday08000915ClassRoom1
BUS2101Tuesday09251040ClassRoom1
STA2016Tuesday10501205ClassRoom1
HPR1001Tuesday12151330ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 35
ผู้เข้าชมวันนี้: 505
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 992
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 118363
You's IP Address :54.225.41.203