Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 5 ต.ค. 2560

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 61-70 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
ARA1001ภาษาอาหรับพื้นฐาน 1Monday08301100BNB801
ENG3401การเขียนเชิงสาธกMonday15301720VPB401
MER2003ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติและวิจัยทาง การศึกษาMonday07300920VKB501
ECO1122หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคMonday09301120VKB401
MCS3461การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์Monday11301320SBB201
LAW2011กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้าMonday09301120KLB301
EDF2103ความเป็นครูMonday13301520SBB401
POL2310ทฤษฎีองค์การMonday07300920VKB401
MCS1151ทฤษฎีการสื่อสารMonday15301720VPB201
EDF1002หลักการและปรัชญาการศึกษาMonday13301520VKB501
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MGT3102Monday08000915ClassRoom1
MGT3405Monday09251040ClassRoom1
APR2101Monday10501205ClassRoom1
POL2200Monday12151330ClassRoom1
POL2300Monday13401455ClassRoom1
THA1001Monday15051620ClassRoom1
MGT3203Tuesday08000915ClassRoom1
BUS2101Tuesday09251040ClassRoom1
STA2016Tuesday10501205ClassRoom1
HPR1001Tuesday12151330ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 21
ผู้เข้าชมวันนี้: 762
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 781
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 119401
You's IP Address :54.80.77.124