Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 61-70 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW3005_1กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1Monday13301520KLB301
GRK1012ภาษากรีกเพื่อการสื่อสาร 2Monday13501620BNB803
STA2016สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณMonday11301320VKB401
ARA1002ภาษาอาหรับพื้นฐาน 2Monday13501620BNB801
LAW1004ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปMonday13501620PBB401
ARA1001ภาษาอาหรับพื้นฐาน 1Monday08301100BNB803
POL3329เทคนิคการบริหารงานบุคคลMonday09301120KLB401
LAW2006กฎหมายอาญา 1Monday11301320KLB401
JPN1011ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น1Monday08301100KTB401
PED4203ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดMonday13301520VKB401
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MGT3102Monday08000915ClassRoom1
MGT3405Monday09251040ClassRoom1
APR2101Monday10501205ClassRoom1
POL2200Monday12151330ClassRoom1
POL2300Monday13401455ClassRoom1
THA1001Monday15051620ClassRoom1
MGT3203Tuesday08000915ClassRoom1
BUS2101Tuesday09251040ClassRoom1
STA2016Tuesday10501205ClassRoom1
HPR1001Tuesday12151330ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 22
ผู้เข้าชมวันนี้: 328
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 1217
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 180865
You's IP Address :54.198.2.110