Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 5 ต.ค. 2560

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 81-90 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
ACC4246การตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายในMonday13301520VPB501
POL4318ประชาสังคมกับการพัฒนาประเทศMonday15301720VKB301
CTH3106การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยThursday07300920SBB501
MGT3301การจัดการพัสดุThursday13301520SBB401
MCS3190จริยธรรมสื่อสารมวลชนThursday11301320VPB501
MGT3203การวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นสูงเพื่อ การตัดสินใจทางธุรกิจThursday11301320SBB501
LAW2005กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้Thursday09301120KLB301
MKT4208การจัดการกลยุทธ์การตลาดThursday15301720VKB401
HIS1001อารยธรรมตะวันตกThursday13501620KTB401
MTH1102แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2Thursday13301600VPB401
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MGT3102Monday08000915ClassRoom1
MGT3405Monday09251040ClassRoom1
APR2101Monday10501205ClassRoom1
POL2200Monday12151330ClassRoom1
POL2300Monday13401455ClassRoom1
THA1001Monday15051620ClassRoom1
MGT3203Tuesday08000915ClassRoom1
BUS2101Tuesday09251040ClassRoom1
STA2016Tuesday10501205ClassRoom1
HPR1001Tuesday12151330ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 28
ผู้เข้าชมวันนี้: 360
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 992
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 118218
You's IP Address :54.156.69.204