Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 2/2560 12 ธ.ค. 2560 - 9 มี.ค. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 1-10 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
PSY2006-Tuesday07300920SBB401
MER2003ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติและวิจัยทาง การศึกษาTuesday07300920KLB301
LAW4003กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองWednesday07300920VPB301
POL3382-Tuesday07300920SBB201
MCS4106การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้นTuesday07300920VPB501
MCS1250วารสารศาสตร์เบื้องต้นTuesday07300920VKB501
LAW3001_2กฎหมายอาญา 3Thursday07300920KLB301
LAW3016กฎหมายปกครอง (สำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์)Thursday07300920KLB401
ENG2001การอ่านเอาความภาษาอังกฤษTuesday07300920VKB401
POL4351การเมืองและการบริหารรัฐกิจกับการพัฒนาWednesday07300920SBB201
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
THA1003Friday12151330ClassRoom1
POL2203Wednesday12151330ClassRoom1
MGT2102Wednesday13401455ClassRoom1
MGT3408Wednesday15051620ClassRoom1
MGT3204Thursday08000915ClassRoom1
MGT4206Thursday09251040ClassRoom1
MCS2390Thursday09251040ClassRoom1
MCS2108Thursday10501205ClassRoom1
BIO2202Thursday12151330ClassRoom1
POL2108Thursday13401455ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 32
ผู้เข้าชมวันนี้: 2644
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 768
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 305120
You's IP Address :54.224.28.203