Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 5 ต.ค. 2560

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 41-50 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
ARA1001ภาษาอาหรับพื้นฐาน 1Monday08301100BNB801
VNM1001ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1Wednesday08301100BNB801
THA1001ลักษณะและการใช้ภาษาไทยTHURSDAY08301100KTB201
MTH1101แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1Tuesday08301100KTB401
GER1012าษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 Wednesday08301110BNB803
INT1004คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับธุรกิจFriday08301110PBB401
LAW2001กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์Monday09301120VPB201
LAW2003กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการ งานนอกสั่ง ลาภมิควรได้Tuesday09301120VKB501
LAW2005กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้Thursday09301120KLB301
ACC3200การบัญชีขั้นสูง 1Monday09301120VKB301
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MGT3102Monday08000915ClassRoom1
MGT3405Monday09251040ClassRoom1
APR2101Monday10501205ClassRoom1
POL2200Monday12151330ClassRoom1
POL2300Monday13401455ClassRoom1
THA1001Monday15051620ClassRoom1
MGT3203Tuesday08000915ClassRoom1
BUS2101Tuesday09251040ClassRoom1
STA2016Tuesday10501205ClassRoom1
HPR1001Tuesday12151330ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 34
ผู้เข้าชมวันนี้: 504
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 992
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 118362
You's IP Address :54.225.41.203