Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 2/2560 12 ธ.ค. 2560 - 9 มี.ค. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 1-10 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
ENS3402ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวThursday17301920VKB401
ENS3403ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์Monday17301920VPB401
MCS2270เทคโนโลยีการพิมพ์Thursday17301920VPB401
ENS3102ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์Tuesday17301920VKB401
ACC3205การบัญชีภาษีอากรWednesday17301920VKB301
MCS3202เทคโนโลยีการพิมพ์Thursday17301920VPB401
LAW2002กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้Tuesday17301920VKB301
MCS2162-Tuesday15301720SBB501
MCS2390สื่อใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนThursday15301720VKB501
POL3311การเมืองและระบบราชการThursday15301720VPB501
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS2260Monday08000915ClassRoom1
MCS2201Monday08000915ClassRoom1
MCS3152Monday09251040ClassRoom1
MCS3104Monday09251040ClassRoom1
ACC1102Monday10501205ClassRoom1
HRM2101Monday12151330ClassRoom1
LAW2015Monday13401455ClassRoom1
POL4128Monday15051620ClassRoom1
MCS2460Tuesday08000915ClassRoom1
LAW3008Tuesday08000915ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 32
ผู้เข้าชมวันนี้: 2643
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 768
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 305119
You's IP Address :54.224.28.203