Welcome to Cyber Class Room

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ภาคฤดูร้อน อ. 18 เม.ย. 2560 - ส. 20 พ.ค. 2560

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค พฤ. 4 พ.ค. 2560 - พ. 31 พ.ค. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 1-10 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MCS4106การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้นTuesday&Thursday&Saturday07300920VPB501
ECT1001นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาTuesday&Thursday&Saturday07300920SBB401
LAW4007นิติปรัชญาMonday&Wednesday&Friday07300920KLB201
LAW3003กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวMonday&Wednesday&Friday07300920VPB301
POL4100หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์Tuesday&Thursday&Saturday07300920SBB201
POL3302การวางแผนในภาครัฐTuesday&Thursday&Saturday07300920KLB301
ACC2202การบัญชีขั้นกลาง 2Monday&Wednesday&Friday07300920VKB301
ANT3057สังคมและวัฒนธรรมไทยMonday&Wednesday&Friday07300920VKB501
MCS4170การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้นTuesday&Thursday&Saturday07300920VPB501
POL4351การเมืองและการบริหารรัฐกิจกับการพัฒนาTuesday&Thursday&Saturday07300920KLB501
Displaying 1-13 of 1 result.
Room
KLB201
KLB301
KLB401
VKB301
VKB401
VKB501
VPB201
VPB301
VPB401
VPB501
SBB201
SBB401
SBB501
Displaying 1-11 of 1 result.
Room
BNB10
BNB3
BNB5
BNB801
BNB802
BNB803
BNB804
KTB201
KTB401
PBB201
PBB401
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 18
ผู้เข้าชมวันนี้: 871
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 1200
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 728015
You's IP Address :54.159.120.168