Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 5 ต.ค. 2560

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 1-10 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
STA2016สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณWednesday07300920KLB401
ANT1013มานุษยวิทยาเบื้องต้นWednesday07300920VKB401
ECT2001นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาThursday07300920VPB401
MCS1250วารสารศาสตร์เบื้องต้นMonday07300920KLB301
CSO2204ประวัติศาสตร์โลกสำหรับครูสังคมศึกษาTuesday07300920VKB501
POL2301องค์การและการบริหารในภาครัฐThursday07300920VKB401
LAW3012กฎหมายปกครองTuesday07300920KLB301
LAW4006กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและ คดีอาญาMonday07300920KLB401
MCS2200การหนังสือพิมพ์เบื้องต้นMonday07300920KLB301
MER3003การประเมินผลการศึกษาMonday07300920VPB301
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MGT3102Monday08000915ClassRoom1
MGT3405Monday09251040ClassRoom1
APR2101Monday10501205ClassRoom1
POL2200Monday12151330ClassRoom1
POL2300Monday13401455ClassRoom1
THA1001Monday15051620ClassRoom1
MGT3203Tuesday08000915ClassRoom1
BUS2101Tuesday09251040ClassRoom1
STA2016Tuesday10501205ClassRoom1
HPR1001Tuesday12151330ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 27
ผู้เข้าชมวันนี้: 738
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 870
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 142558
You's IP Address :54.224.43.96