Welcome to Cyber Class Room

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง พฤ. 1 ธ.ค. 2559 - ศ. 17 มี.ค. 2560

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค อ. 6 ธ.ค. 2559 - จ. 27 ก.พ. 2560

ประชาสัมพันธ์


Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MGT3403Tuesday08000915ClassRoom1
MGT4206Tuesday09251040ClassRoom1
MCS3151Tuesday10501205ClassRoom1
MCS2150Tuesday12151330ClassRoom1
MCS2100Tuesday12151330ClassRoom1
MCS2390Tuesday13401455ClassRoom1
MCS2108Tuesday13401455ClassRoom1
MCS3460Tuesday09251040ClassRoom2
MCS3403Tuesday09251040ClassRoom2
MCS2460Tuesday10501205ClassRoom2
Displaying 1-13 of 1 result.
Room
KLB201
KLB301
KLB401
VKB301
VKB401
VKB501
VPB201
VPB301
VPB401
VPB501
SBB201
SBB401
SBB501
Displaying 1-11 of 1 result.
Room
BNB10
BNB3
BNB5
BNB801
BNB802
BNB803
BNB804
KTB201
KTB401
PBB201
PBB401
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 6
ผู้เข้าชมวันนี้: 166
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 519
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 697759
You's IP Address :54.147.239.111