Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 1-10 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
POL3302การวางแผนในภาครัฐTuesday07300920VPB301
POL2107การเมิองเปรียบเทียบเบื้องต้นMonday07300920VKB401
MER3003การประเมินผลการศึกษาFriday07300920VPB301
APR2101สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจTuesday07300920VKB301
MER2003ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติและวิจัยทาง การศึกษาTuesday07300920KLB301
MCS4106การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้นTuesday07300920VPB501
LAW4012กฎหมายที่ดินWednesday07300920KLB301
ECT2001นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาTuesday07300920VPB401
MCS4170การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้นTuesday07300920VPB501
ECT1001นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาTuesday07300920VPB401
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 11
ผู้เข้าชมวันนี้: 44
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 133
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 168439
You's IP Address :54.145.117.60