Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 5 ต.ค. 2560

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 21-30 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MER3003การประเมินผลการศึกษาMonday07300920VPB301
MCS2200การหนังสือพิมพ์เบื้องต้นMonday07300920KLB301
ACC2202การบัญชีขั้นกลาง 2Wednesday07300920KLB301
MCS3100การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์Tuesday07300920VPB301
ECT1001นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาThursday07300920VPB401
MER2003ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติและวิจัยทาง การศึกษาMonday07300920VKB501
MCS3151การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์Tuesday07300920VPB301
CTL2001หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้Wednesday07300920VKB501
POL2310ทฤษฎีองค์การMonday07300920VKB401
PSY3204จิตวิทยาการศึกษาWednesday07300920VKB301
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MGT3102Monday08000915ClassRoom1
MGT3405Monday09251040ClassRoom1
APR2101Monday10501205ClassRoom1
POL2200Monday12151330ClassRoom1
POL2300Monday13401455ClassRoom1
THA1001Monday15051620ClassRoom1
MGT3203Tuesday08000915ClassRoom1
BUS2101Tuesday09251040ClassRoom1
STA2016Tuesday10501205ClassRoom1
HPR1001Tuesday12151330ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 30
ผู้เข้าชมวันนี้: 360
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 992
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 118218
You's IP Address :54.156.69.204